احمدرضا فیروزی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نمایشگاه حمایت از دستاوردها و توانمندی‌هاینوآورانه جهاد دانشگاهی بود،

گفت: این نمایشگاه از پنجم تا نهم دی ماه در بوستان گفتگو برگزار شد و شعار آن نیز باور توان ملی و تکیه

بر مدیریت جهادی و نوآوری بود که با هدف معرفی و آشنایی هر چه بیشتر مدیران و مسئولان اجرایی و صنایع بزرگ با توانمندی‌ها

و دستاوردهای مختلف جهاد دانشگاهی بود.وی ادامه داد: یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه گسترش همکاری های مشترک جهاد

با سازمان های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی در حوزه‌های مختلف بود که در طول نمایشگاه مقامات مختلف ملی و استانی

از اینجا بازدید کردند و از نزدیک با توانمندی‌های جهاد دانشگاهی آشنا شدند.به گفته فیروزی دستاوردهای جهاد دانشگاهی

استان البرز بیشتر با نگاه حوزه‌ای و متناسب با فعالیت‌هایی که به صورت موضوعی در جهاد دانشگاهی مد نظر است در این نمایشگاه ارائه شد.

رئیس جهاد دانشگاهی البرز با اشاره به نتایج مثبت  تصریح کرد: با توجه به اینکه بخشی از جامعه نخبگان و مسئولان به ویژه

در دولت جدید آشنایی زیادی با دستاوردهای جهاد دانشگاهی نداشتند این نمایشگاه

فرصتی برای عرضه توانمندی های جهاد دانشگاهی فراهم آورد تا با این دستاوردها بیشتر آشنا شوند.

به گفته فیروزی پارک علم و فناوری البرز نیز حضور خوبی در این نمایشگاه داشته و ظرفیت های خوبی را به نمایش گذاشت

وی با اشاره به اینکه در بخش‌های علوم انسانی، هنر، کشاورزی فنی-مهندسی، پزشکی، علوم پایه به خصوص در حوزه پژوهش دستاوردهای

خوبی در نمایشگاه ارائه شد، گفت: از جمله اینکه دستاوردهای پزشکی موسسه رویان، دستاوردهای مهندسی در زمینه دکل‌های حفاری نفت

و فعالیت‌های فناورانه اخیر جهاد دانشگاهی در زمینه تولید رام قطار شهری و بسیاری از

دستاوردهای مختلف که حاصل اقدامات فناورانه و پژوهشی جهاد دانشگاهی است در این نمایشگاه در معرض نمایش قرار گرفت

بیشتربخوانید: